ნიმუშის აღება

  • ბიტუმის ნიმუშის აღება
  • არამადნეული მასალების (ქვიშა,ქვიშა-ხრეში,ღორღი,0-40 და სხვა)ნიმუშის აღება
  • ასფალტბრტონის ნარევის ნიმუშის აღება
  • ასფალტბეტონის საფარის ამოჭრა, მექანიზებული წესით
  • ბეტონის საფარის ამოწრა, მექანიზებული წესით
  • ბეტონის კუბიკის ნიმუშის აღება