კონსტანტინე ჯაფარიძე

თანამდებობა:  წამყვანი სპეციალისტი