ტიტე ჯიშიაშვილი

თანამდებობა: ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
 
განათლება, კვალიფიკაცია
 
1.   2013-2017 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - მშენებელი (ბაკალავრი)
2.    2017-2019  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - საავტომობილო გზების და აეროდრომები (მაგისტრი)
3.   2020-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - დოქტორანტი


სამუშაო გამოცდილება:
 
2013 - 2019 შპს ”კავკასიური ინფრასტრუქტურის ტექნოლოგია” (სპეციალისტი, მთავარი სპეციალისტი)
2019-დღემდე შპს,, კავკასიური ინფრასტრუქტურის ტექნოლოგია '' (ლაბორატორიის ხელმძღვანელი)
(საგზაო - სამშენებლო მასალების ლაბორატორია)
 
 
 
 

კომპიუტერული პროგრამები:
 
Windows, Ms. Word, Excel,  Internet. Autocad. etc.
ენები
ენა წერითი უნარები მეტყველება
ქართული კარგი კარგი
რუსული საშუალო საშუალო
ინგლისური კარგი კარგი
გერმანული ლექსიკონის დახმარებით ლექსიკონის დახმარებით