ოთარ აბრამიშვილი

თანამდებობა: ხარისხის მენეჯერი

განათლება
გამოყენებითი მათემატიკა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ინფორმატიკა 1998-2003 წელი  თ.ს.უ.
წლები  – სასწავლებელი, ფაკულტეტი, სპეციალობა


სამუშაო გამოცდილება
2014 წლიდან დღემდე შპს“კავკასიური ინფრასტრუქტურის ტექნოლოგია“-ს საგამოცდო ლაბორატორია ხარისხის მენეჯერი
2009-2013 წ შპს „ა რეიტინგი“ მხარდაჭერის ჯგუფის ხელმძღვანელი
2004-2009 წ შპს „საერო სკოლა ბინული“ ფინანსური მენეჯერი
წლები – ორგანიზაცია, თანამდებობა, ძირითადი ფუნქციები, წარმატებები (ბოლო სამუშაოდან ქრონოლოგიურად უკან).


ტრენინგები
2008წელი  „მატრიქს ბუღალტერი“ ფინანსური აღრიცხვის საფუძვლები და ორის ბუღალტერია
პერიოდი – ტრენინგის, კურსის დასახელება, კვალიფიკაცია, სერთიფიკატი

კომპიუტერული უნარ–ჩვევები
Microsoft Office
Microsoft Windows
(პროგრამებისა და დონის მითითებით)
ვფლობ შემდეგ პროგრამებს:
ენები
ქართული (მშობლიური)
რუსული(კარგად)
ინგლისური(საშუალო)
(დონის მითითებით )