რომან დალაქიშვილი

თანამდებობა: დირექტორი

განათლება, კვალიფიკაცია

1.    1975 – 1981 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საინჟინრო - ეკონომიკური ფაკულტეტი,
სპეციალობა: მშენებლობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია,
კვალიფიკაცია: ინჟინერ - ეკონომისტი
2.    1967 – 1972 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,
სატრანსპორტო ფაკულტეტი,
სპეციალობა: ”ხიდები და გვირაბები”,
კვალიფიკაცია: გზათა მიმოსვლის ინჟინერ - მშენებელი.

სამუშაო გამოცდილება:

2014 წლიდან დღემდე შპს ”კავკასიური ინფრასტრუქტურის ტექნოლოგია”
(საგზაო - სამშენებლო მასალების ლაბორატორია)
დირექტორი

2011 წლიდან დღემდე შპს „ვიაკონ საქართველო“
ტექნიკური დირექტორი, ბიზნეს კონსულტანტი;

2009 – 2010 წწ. საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო
მინისტრის მრჩეველი

2003 – 2008 წწ. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
დეპარტამენტის თავმჯდომარე

1995 – 2004 წწ. საქართველოს პარლამენტი
საქართველოს პარლამენტის წევრი,
რეგიონული ეკონომიკის ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე,
გადასახადებისა და შემოსავლების კომიტეტის თავმჯდომრის პირველი მოადგილე


1992 – 1995 წწ. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს თეთრიწყაროს რაიონის გამგეობა (მუნიციპალიტეტი)
გამგეობის თავმჯდომარე - გამგებელი
1985 – 1992 წწ.  საქართველოს საავტომობილო გზების სამინისტრო
საგზაო - საექსპლუატაციო უბნის უფროსი,
ტრესტის  მმართველის მოადგილე,
აღმოსავლეთ საქართველოს საავტომობილო გზების გაერთიანება ”თბილავტოგზის” მთავარი ინჟინერი,
კონცერნ ”საქავტოგზის” ეკონომიკური და ფინანსური სამსახურის უფროსი


1972 – 1985 წწ. ინჟინერი, სამუშაოთა მწარმოებელი, სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სხვადასხვა საპროექტო, სამშენებლო კომპანიებსა და უწყებებში.

წოდება
საქართველოს დამსახურებული მშენებელი - 2006 წელი
კომპიუტერული პროგრამები:

Windows, Ms. Word, Excel,  Internet
ენები
ენა წერითი უნარები მეტყველება
ქართული ძალიან კარგი ძალიან კარგი
რუსული კარგი კარგი
ინგლისური ელემენტარული ელემენტარული
გერმანული ლექსიკონის დახმარებით ლექსიკონის დახმარებით