ბიტუმი

  • ნემსით შეღწევადობა (ბიტუმის მარკა);
  • დუქტილება (ელასტიურობა, წელვადობა);
  • სიმყიფის ტემპერატურა;
  • დარბილების წერტილი.