ასფალტბეტონი

 • საშუალო მოცულობითი მასა (სიმკვრივე);
 • მინერალური ჩონჩხის სიმკვრივე;
 • ჭეშმარიტი სიმკვრივე;
 • ნარჩენი ფორიანობა;
 • ბიტუმის რაოდენობა;
 • მარცვლოვანი შემადგენლობა;
 • წყალმედეგობა;
 • საფარის არათანაბრობა - სახაზავის ტესტი;
 • მარშალის ტესტი;
 • თეორიული ჭეშმარიტი სიმკვრივე;
 • დატკეპნის კოეფიციენტი;
 • შემადგენლობის დაპროექტება (რეცეპტი).