სერვისები

 • ნარევის დენადობის განსაზღვრა (კონსისტენცია, ჩაწყობადობა);
 • საშუალო მოცულობითი მასა (სიმკვრივე);
 • მინერალური ჩონჩხის სიმკვრივე;
შპს „კავკასიური ინფრასტრუქტურის ტექნოლოგია“-  საგამოცდო ლაბორატორია შეიქმნა 2013 წლის აპრილში
კომპანია აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს, იგი  აკრედიტირებულია სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრის მიერ სსტ ISO/IEC 17025:2010-თან შესაბამისობაზე.
გამოცდები ხორციელდება EN და ГОСТ სტანდარტების შესაბამისად;
აკრედიტაციის სფეროს შესაბამისად ლაბორატორია ახორციელებს სამშენებლო მასალების გამოცდას /ტესტირებას
 • არამადნეული მასალები (ღორღი, ხრეში, ქვიშა-ხრეში, ქვიშა, მინერალური ფხვნილი)
 • ბიტუმი;
 • ასფალტბეტონი;
 • ცემენტობეტონი;
 • გრუნტები და ღორღოვანი საფუძვლები.
ნიმუშის აღება
 • ბიტუმის ნიმუშის აღება
 • არამადნეული მასალების (ქვიშა,ქვიშა-ხრეში,ღორღი,0-40 და სხვა)ნიმუშის აღება
გრუნტები და ღორღოვანი საფუძვლები
 • ყინვამედეგობა;
 • გრუნტების ზღვრული დენადობა და პლასტიურობა;

საკონტაქტო ინფორმაცია

ქ.თბილისი, ე.მიქელაძის 1 ა
(0322) 372 184

ვალუტა

USD
1
USD
3.2222
Up 0.0105
EUR
1
EUR
3.8067
Up 0.0304
RUB
100
RUB
4.1413
Up 0.0081